Hvordan lage en fremragende CV

Av | januar 28, 2024

En CV er et dokument som oppsummerer utdanning, ferdigheter, prestasjoner og arbeidserfaring. Det er et av de viktigste verktøyene for å få et jobbintervju og imponere potensielle arbeidsgivere. Det kan imidlertid være utfordrende å skrive en CV, særlig hvis du ikke er sikker på hva du skal ta med og hvordan du skal formatere den.

I denne artikkelen vil jeg gi deg noen tips til hvordan du kan lage en CV som skiller seg ut fra mengden og viser hva du er verdt som fagperson. Enten du er på utkikk etter en ny jobb, skifter karriere eller oppdaterer CV-en din, vil disse tipsene hjelpe deg med å lage en CV som gjør at du blir lagt merke til.

  1. Skreddersy CV-en etter jobben du søker på

En av de vanligste feilene jobbsøkere gjør, er å sende den samme CV-en til alle jobber de søker på. Da går du glipp av muligheten til å fremheve relevante ferdigheter og prestasjoner for hver enkelt stilling. I stedet for å bruke en generisk CV bør du skreddersy CV-en til den spesifikke jobben du søker på.

For å gjøre dette må du lese stillingsbeskrivelsen nøye og finne nøkkelord og fraser som viser hva arbeidsgiveren ser etter hos den ideelle kandidaten. Disse nøkkelordene kan omfatte de nødvendige ferdighetene, kvalifikasjonene, erfaringene, ansvarsområdene og prestasjonene. Deretter bør du inkludere disse nøkkelordene i CV-en der det er hensiktsmessig, for eksempel i sammendraget, kompetanse- og erfaringsdelen.

Hvis du for eksempel søker jobb som prosjektleder, kan det være lurt å bruke nøkkelord som «prosjektledelse», «budsjettering», «kommunikasjon», «lederskap», «problemløsning» og «leveranser». Du bør også nevne hvilke konkrete prosjekter du har ledet eller bidratt til, hvilke resultater du har oppnådd og hvilke utfordringer du har overvunnet.

Ved å skreddersy CV-en til jobben kan du vise arbeidsgiveren at du har den relevante kompetansen og erfaringen de er ute etter, og at du forstår deres behov og forventninger. Dette kan også hjelpe deg med å få CV-en din gjennom søkersporingssystemet (ATS), som er en programvare som skanner CV-er etter nøkkelord og filtrerer ut de som ikke samsvarer med jobbkriteriene.

  1. Bruk en profesjonell og enkel layout

Layouten på CV-en er det første arbeidsgiveren legger merke til, så det er viktig at den er profesjonell og lettlest. En god CV-layout bør ha følgende egenskaper:

– En tydelig og konsekvent skrifttype. Du bør bruke en enkel, ren skrifttype som Arial eller Times New Roman, og holde skriftstørrelsen på mellom 10 og 12 punkter. Du bør også unngå å bruke fancy eller dekorative skrifttyper, da de kan være distraherende og vanskelige å lese.

– Tilstrekkelig avstand og marginer. Du bør la det være nok mellomrom mellom seksjonene og linjene i CV-en, og bruke 1-tommers marg på alle sider. Dette kan få CV-en til å se mer oversiktlig og ryddig ut, samtidig som den blir lettere å lese.

– Passende overskrifter og underoverskrifter. Du bør bruke overskrifter og underoverskrifter for å dele inn CV-en i ulike seksjoner, for eksempel sammendrag, ferdigheter, erfaring og utdanning. Du bør også bruke fet, kursiv eller understreking for å fremheve overskriftene og underoverskriftene og få dem til å skille seg ut fra resten av teksten.

– En logisk og kronologisk rekkefølge. Du bør ordne delene av CV-en i en logisk og kronologisk rekkefølge, og begynne med den viktigste og nyeste informasjonen. Du bør for eksempel føre opp arbeidserfaringen din i omvendt kronologisk rekkefølge, der du starter med din nåværende eller siste jobb og deretter går bakover i tid. Du bør også oppgi datoene for ansettelsen, arbeidsgiverens navn og sted, samt stillingstittel og ansvarsområder for hver stilling.

Et profesjonelt og enkelt oppsett kan bidra til at CV-en din ser mer tiltalende og attraktiv ut, og gjør det også lettere for arbeidsgiveren å skanne og finne den informasjonen de trenger.

  1. Skriv et overbevisende sammendrag eller mål

Et sammendrag eller en målsetting er et kort avsnitt som står øverst i CV-en, og som oppsummerer de viktigste kvalifikasjonene og målene dine. Det er også kjent som CV-profil, CV-overskrift eller CV-statement. Et sammendrag eller en målsetting kan hjelpe deg med å fange arbeidsgivers oppmerksomhet og interesse, og oppmuntre dem til å lese resten av CV-en.

Et sammendrag egner seg best for kandidater som har noe arbeidserfaring og ønsker å fremheve sine ferdigheter og prestasjoner. Et sammendrag bør inneholde følgende

– Yrkestittel og antall års erfaring

– De mest relevante ferdighetene og prestasjonene dine

– Karrieremålene dine og hvordan de samsvarer med arbeidsgiverens behov.

Et sammendrag for en prosjektleder kan for eksempel se slik ut:

Prosjektleder med over 5 års erfaring med å lede komplekse og varierte prosjekter i IT-sektoren. Dyktig innen budsjettering, kommunikasjon, ledelse og problemløsning. Ønsker å utnytte min kompetanse og levere resultater av høy kvalitet for ABC Company.

En målsetting er mer egnet for kandidater som er nye i arbeidslivet, skifter karriere eller har hull i arbeidshistorikken. En målsetting bør inneholde følgende

– Din nåværende situasjon og hvilken type jobb du er på utkikk etter

– Dine mest relevante ferdigheter og kvalifikasjoner

– Karrieremålene dine og hvordan de er til nytte for arbeidsgiveren

En målsetting for en karriereskifter kan for eksempel se slik ut:

Kundeservicemedarbeider med bakgrunn innen regnskap og økonomi. Behersker Microsoft Office, QuickBooks og CRM-programvare. Ivrig etter å bruke mine ferdigheter og kunnskaper til å yte utmerket service og support til kundene i XYZ Company.

Et overbevisende sammendrag eller en målsetning kan hjelpe deg med å synliggjøre hva du kan bidra med og gjøre et positivt førsteinntrykk på arbeidsgiveren.

  1. Fremhev dine ferdigheter og prestasjoner

Et av hovedformålene med CV-en er å vise hvilke ferdigheter og prestasjoner som er relevante for jobben du søker på. Ferdigheter er de evnene og kunnskapene du har tilegnet deg gjennom utdanning, opplæring og arbeidserfaring. Prestasjoner er de resultatene og resultatene du har oppnådd gjennom dine ferdigheter og handlinger.

For å fremheve ferdighetene og prestasjonene dine bør du bruke følgende tips:

– Bruk kulepunkter. Kulepunkter kan hjelpe deg med å organisere ferdighetene og prestasjonene dine på en kortfattet og oversiktlig måte, og gjør dem også lettere å lese og skanne. Du bør bruke kulepunkter til å liste opp ferdighetene dine i ferdighetsdelen og prestasjonene dine i erfaringsdelen.

– Bruk handlingsverb. Handlingsverb kan hjelpe deg med å beskrive ferdighetene og prestasjonene dine på en kraftfull og dynamisk måte, samtidig som de viser arbeidsgiveren hva du kan gjøre for dem. Du bør starte hvert punkt i erfaringsdelen med et handlingsverb, og unngå å bruke passive eller svake verb. I stedet for å si «Ansvarlig for å lede et team på 10 personer», kan du for eksempel si «Ledet et team på 10 personer».

– Bruk tall og beregninger. Tall og beregninger kan hjelpe deg med å kvantifisere ferdighetene og prestasjonene dine og vise arbeidsgiveren effekten og verdien av arbeidet ditt. Du bør bruke tall og beregninger for å måle prestasjonene dine i erfaringsdelen, for eksempel mengden, prosentandelen, hyppigheten, varigheten eller omfanget av arbeidet ditt. I stedet for å si «Forbedret kundetilfredshet» kan du for eksempel si «Forbedret kundetilfredsheten med 25 % på 6 måneder».

– Bruk nøkkelord og fraser. Nøkkelord og fraser er ord og uttrykk som arbeidsgiveren bruker i stillingsbeskrivelsen for å beskrive de ferdighetene og prestasjonene de er ute etter. Du bør bruke nøkkelord og fraser for å matche ferdighetene og prestasjonene dine med jobbkravene, og også for å optimalisere CV-en din for ATS. Hvis det for eksempel står «prosjektledelse» i stillingsbeskrivelsen, kan du bruke det samme begrepet i CV-en for å beskrive ferdighetene og prestasjonene dine.

Ved å fremheve ferdighetene og prestasjonene dine kan du vise frem kompetansen og potensialet ditt og overbevise arbeidsgiveren om at du er den rette for jobben.

  1. Legg til andre seksjoner som styrker CV-en din

I tillegg til hoveddelene i CV-en, som sammendrag, ferdigheter, erfaring og utdanning, kan du også legge til andre deler som kan styrke CV-en og få deg til å skille deg ut fra andre kandidater. Disse avsnittene kan omfatte

– Sertifiseringer og lisenser. Sertifiseringer og lisenser er offisielle dokumenter som dokumenterer dine ferdigheter og kvalifikasjoner innen et bestemt felt eller en bestemt bransje. Du kan legge til sertifiseringer og lisenser i CV-en hvis de er relevante for jobben du søker på, og hvis de er aktuelle og gyldige. Du bør oppgi navnet på sertifiseringen eller lisensen, den utstedende organisasjonen og utstedelses- eller utløpsdatoen.

– Priser og utmerkelser. Priser og utmerkelser er anerkjennelser og utmerkelser du har fått for arbeidsprestasjoner, akademiske prestasjoner eller personlige prestasjoner. Du kan legge til priser og utmerkelser i CV-en hvis de er relevante for jobben du søker på, og hvis de er nye og prestisjetunge. Du bør oppgi navnet på prisen eller utmerkelsen, organisasjonen som tildelte den og datoen for mottakelsen.

– Frivillig arbeid og samfunnstjeneste. Frivillig arbeid og samfunnstjeneste er aktiviteter du har utført for en ideell organisasjon, en sosial sak eller et samfunnsprosjekt. Du kan legge til frivillig arbeid og samfunnstjeneste i CV-en hvis det er relevant for jobben du søker på, og hvis det viser dine ferdigheter, verdier og interesser. Du bør oppgi navnet på organisasjonen, stedet, datoene for engasjementet og din rolle og ditt ansvar.

– Hobbyer og interesser. Hobbyer og interesser er ting du liker å gjøre på fritiden, for eksempel sport, musikk, kunst eller reiser. Du kan legge til hobbyer og interesser i CV-en hvis de er relevante for jobben du søker på, og hvis de viser personligheten og kreativiteten din. Du bør oppgi navnet på hobbyen eller interessen og en kort beskrivelse eller et eksempel.

Hvis du legger til andre deler i CV-en, kan du fremheve andre ferdigheter og kvalifikasjoner og vise arbeidsgiveren flere sider av profilen og potensialet ditt.

Konklusjon:

En CV er et kraftfullt verktøy som kan hjelpe deg med å få drømmejobben, men bare hvis du vet hvordan du skriver den på en effektiv måte. Ved å følge disse tipsene kan du lage en CV som fremhever deg som fagperson, og som samtidig fanger arbeidsgiverens interesse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *