Motivasjon handler om å bevege folks sinn med positive tanker.

Av | april 12, 2024

Motivasjon drives av mange faktorer. Disse faktorene kan kategoriseres som ytre og indre faktorer. Det viktigste er imidlertid at faktorer og forhold kan kategoriseres som ytre eller indre, men faktum er at motivasjon drives av tankene. Vi kan snakke om gode arbeidsforhold, trivsel og høyere lønn, men det som driver og motiverer medarbeiderne, er deres sinnstilstand.

Et menneskes reaksjon er en funksjon av summen av mange ytre og indre faktorer rundt det. Noen motiveres av høyere lønn, mens andre motiveres mer av sosial anerkjennelse. Den enkeltes personlighet spiller en viktig rolle for atferden. Vi har sett mennesker som jobber med stort engasjement og dedikasjon på kalde netter og varme dager. Vi har også sett organisasjoner som bruker millioner på opplæring av sine ansatte, men som samtidig mangler det rette kontormiljøet. Motivasjon kan ikke løses med peptalks alene. De første motivasjonsfaktorene må suppleres med en passende mengde oppfølgingstiltak.

Ulike individer har ulike behov og tilfredsstillelsesnivåer. Husk Maslows behovshierarki. Det starter med fysiologiske behov som mat, vann og sex, og behovene modnes og foredles hele tiden oppover i hierarkiet. Det neste nivået i hierarkiet er trygghetsbehov. Trygghet for kropp, arbeid, familie, helse og eiendom faller inn under denne kategorien. Neste nivå er behovet for kjærlighet/medfølelse. Vennskap, kjærlighet og intimitet plasseres i denne kategorien. Det neste nivået er «Anerkjennelse». Prestasjoner, respekt fra andre og verdsettelse av andre er noen av behovene som faller inn under denne kategorien.

Selvrealisering er det øverste hierarkiske nivået, og svært få av oss er i stand til å nå dette behovsnivået. De av oss som er i stand til å nå dette nivået, motiveres imidlertid ikke av å tilfredsstille behovene som er nevnt i kategoriene under dette nivået. Hvert individ har altså ulike nivåer av behovstilfredsstillelse.

For å nå inn til kjernen av et individ er det viktig å kjenne nivået av behovstilfredsstillelse. En person som kun har fysiologiske behov, vil ikke la seg påvirke av en metode for behovstilfredsstillelse som er basert på høyere nivåer av behovstilfredsstillelse. På samme måte vil en person som har nådd et modenhetsnivå som tilsvarer nivået for selvrealisering, ikke bli motivert av lavere behovsnivåer. Hvis vedkommende har nådd dette øverste hierarkiske behovsnivået, betyr det ganske enkelt at han eller hun har beveget seg oppover i hierarkiet og nådd høyere nivåer. Motivasjonen må komme fra behovene som svarer til det nivået de befinner seg på.

Det sirkulerer mange motivasjonsteorier der psykologer har tatt for seg både folkemengder og ledere og forsøkt å analysere menneskelig atferd vitenskapelig. Psykologer har vært forundret over kompleksiteten i menneskesinnet, som reagerer forskjellig på samme stimulus under ulike omstendigheter.

Ledelsesteorier har lenge vært knyttet til teorier om motivasjon og relatert menneskelig atferd. Ledelsesteorier legger stor vekt på motivasjon og hvordan man får det beste ut av medarbeiderne man jobber med.

Til slutt vil vi si at det ikke finnes noen guidebok som kan lære deg hvordan du motiverer andre. Motivasjon handler om å bevege folks sinn med positive tanker. For å motivere må du sørge for at behovene til de du motiverer, blir oppfylt. For å motivere må du selv være en veldig følsom og omsorgsfull person.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *