De mest inspirerende suksesshistoriene

Av | mars 28, 2024

Psyken kan utnytte psykologiske krefter som vi mennesker lenge har drømt om, men som aldri har vært allment tilgjengelige. Slike krefter kan sende mennesker over fjell av rasemotsetninger, sosiale og økonomiske barrierer og sekteriske forskjeller.

Det indre selvet.

Mennesket består av kropp, sinn og ånd.

Både sinn og ånd kan eksistere og eksisterer i bevisst og ubevisst tilstand.

Vi er bare oppmerksomme på en del av det som skjer i en av dem til enhver tid.

– Intelligens der sinnet gjenkjenner slutninger, grunner og kategorier.

– Hjernen tar avgjørelser og viljen til å handle i henhold til avgjørelsene.

– Sinnet kombinerer og skaper ting på nye måter, og følelser oppstår som følge av dette.

– Hukommelsen registrerer og bevarer personlige hendelser fra fortiden, ting vi har gått eller sovet gjennom, og alle tanker, følelser og beslutninger knyttet til disse hendelsene, enten vi ønsker at de skal registreres eller bevares eller ikke.

Psyken har flere funksjoner, som tilsvarer sinnets tre funksjoner.

Kommunion – det er gjennom ånden vi fornemmer Guds nærvær.

Samvittighet – evnen til å bedømme hva som er rett og galt, og til å handle ut fra det.

Intuisjon – evnen til å oppfatte den psykologiske virkeligheten.

Menneskets psyke er kanalen til den guddommelige ånden som gir næring til livet.

Menneskets enhet.

Vi må huske på tre ord som hjelper oss å forstå presentasjonen av sinnet, virkeligheten i vårt indre.

Mennesket eksisterer ikke i deler, men som en enhet.

Vi forstår at både kropp og sinn er uttrykk for liv og en del av livets helhet. Vi forstår også hvordan de henger sammen i sin helhet. Menneskelivet er livet til et bevegelig, tenkende vesen, og det er ikke nok å utvikle den fysiske kroppen.

Det er sinnets funksjon som bestemmer hvor det skal bevege seg, og derfor har det en dominerende plass i livet.

Med tanke på denne situasjonen må alle bevegelser og uttrykk koordineres og forenes. Sinnet må utvikle seg mot et endelig, ideelt mål. Det er det samme med kroppen. Sinnet styres av hjernen, som sender signaler til hele kroppen. Inspirasjonen vi får i livet, er ånden som driver oss tilbake, og lidenskapene og ønskene vi har, driver oss fremover i livet. Kroppen og sinnet fungerer i samspill med hverandre.

Positivitet i livet er ikke noe annet enn inspirasjon til å gå videre i livet. Ånden motiverer og inspirerer mennesker. Positivitet er en inspirasjon i livet. Vi må aldri slutte å gjøre gode ting som hjelper andre til å bli inspirert. Vi må alltid huske at det er de rundt oss som nyter godt av våre inspirerende liv. Det kan være familiemedlemmer, venner eller andre som står oss nær. Ånden som eksisterer mellom oss, er en familieånd som forener oss og hele tiden oppmuntrer og inspirerer oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *